Phim Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) - My Dear Destiny | Thuyết Minh - Bản đẹp Full HD

Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu)

My Dear Destiny

Nội dung phim

Sửu Phi Giá Đáo – Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu kể về thời Hi Hòa, Lan Châu là nơi sinh sóng của Nhân tộc, Vu tộc và Lang tộc. Mỗi tộc tự mình cai trị, duy trì quan hệ hòa hảo. Thành nữ Vu tộc Mễ Thất Thất do cơ duyên mà lưu lạc xuống Nhân tộc, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trong hậu cung của Nghĩa Kỳ Vương Lữ Ngạo. Cuối cùng hai người cùng nhau giải quyết hỗn loạn giữa ba tộc, trả lại cho dân chúng thiên hạ thái bình.

Review phim Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu)